professionele-locatie-teambuilding

Doelstelling:

Deelnemers helpen hun fysieke en mentale prestatievermogen te optimaliseren. Het verbeteren van de pro-actieve aanpak voor het creëren van balans in de eigen
(werk-)omgeving, zodat men zich steeds beter bewust wordt van de oorzaken en gevolgen van stress en hoe deze te hanteren. Werken met eigen managementthema’s en dilemma’s.

Doelgroep:

 • Bestemd voor Managementteams
 • Leidinggevenden
 • Werknemers die reeds langere tijd binnen een onderneming werkzaam zijn

Programma:

Er vindt een intakegesprek plaats met de individuele deelnemer teneinde inzicht te krijgen of een modulaire multidisciplinaire opzet gewenst wordt geacht. Hierna kan men op maat instromen in de diverse modules die dit programma biedt. Tot de mogelijkheden behoren:

 • Gesprek(-ken) met de arbeidsdeskundige en/of een organisatiepsycholoog
 • Een medisch-/fysiek programma voor de duur van een aantal maanden
 • Een reflectieweek als vervolg op een van de voorgaande modules, of als een los aspect van de totale module.

Tot de mogelijkheden behoren o.a.:

 • Een fysiek opleidings- en trainingsprogramma
 • Een fysieke check
 • Voedingsadviezen
 • Samenwerkingsvaardigheden
 • Persoonlijkheidsanalyse, Teamrolanalyse en het effect hiervan op het eigen functioneren
 • Het effect van de eigen coaching stijl

Duur:

1 tot 4 dagen. 1 dag follow up.

Deelname:

Open inschrijving en In-company. Vanaf 6 deelnemers.

Methode:

We maken gebruik van Workplace Big5 Persoonlijkheidsanalyse, Belbin (Interplace) Teamrolanalyse, de Symlog® methode. Meestal richt men zich op het burn-out syndroom.

Bekijk onze folder.

aanvragen