Doel:

Het kunnen aansturen en managen van een groot project door over kennis en vaardigheden te beschikken welke vereist zijn binnen verschillende aspecten van projectmanagement.

De individuele gedragingen en kernkwaliteiten van de teamleden van het projectteam kunnen beoordelen en als zodanig optimaal inzetten in de projectwerkzaamheden.

Zodanig zicht hebben op het eigen functioneren als projectmanager dat de deelnemers concrete verbeteracties kunnen invoeren.

Verbeteracties worden al tijdens de eerste module opgestart.

Competenties:

 • Onafhankelijkheid
 • Flexibel gedrag
 • Voortgangsbewaking
 • Oordeelsvorming
 • Besluitvaardigheid
 • Discipline
 • Vasthoudendheid
 • Stressbestendigheid

 • Plannen & organiseren
 • Aanpassingsvermogen
 • Resultaatgerichtheid
 • Delegeren
 • Inlevingsvermogen
 • Coaching
 • Luisteren

Doelgroep:

Deelnemers die opgeleid willen worden voor de functie van projectmanager.

Duur

3 modules van elk 7 dagdelen, 3 x 2 dagdelen supervisie en follow-up Intervisiedagen maken deel uit van de opleidingscyclus.

Deelname:

Aantal deelnemers bedraagt 6 tot 10 bij één trainer en maximaal 16 bij twee trainers.

Bijzonderheden :

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats tussen deelnemer en trainers. De training vindt plaats in Duitsland. Supervisie, intervisie en follow-up vinden plaats in Nederland.

In de training wordt gewerkt vanuit de Workplace Big5 Persoonlijkheidsanalyse en de Reflector 360º Feedbackanalyse. Verder wordt met de Teamrolanalyse van Belbin (Interplace) en het Concurrerend Waardemodel van Quinn gewerkt.

Door middel van bedrijfssimulaties worden de deelnemers in projectmatige situaties gebracht. Er wordt een effectiviteitsanalyse gemaakt binnen deze situaties. Aan de hand van de individuele- en groepsfeedback zal iedere deelnemer zijn eigen functioneren kunnen reflecteren naar het gewenste gedrag als projectleider.

Een functieanalyse maakt deel uit van de individuele feedback die de cursist van de trainer ontvangt. Vereist is hierbij de input van de personeelsmanager en/of de direct leidinggevende van de deelnemer.

Transformatie naar de actuele werksituatie in de vorm van een individueel actieplan. Ook dient een verbeterplan te worden doorgevoerd binnen een bestaand projectteam.

Supervisie en intervisie maken deel uit van het ontwikkeltraject van de deelnemer.

Bekijk onze folder.

aanvragen