Doel:

In een eendaagse training de deelnemers de meerwaarde van effectief teamwerk laten ervaren. Het verhogen en/of verbeteren van de samenwerkingsbereidheid van een of meerdere teams.

  • Bestemd voor nieuw opgerichte teams
  • Bestaande teams
  • Projectteams
  • Teams die in een fusie- of reorganisatietraject actief zijn
  • Interculturele teams
  • Groep(-en) trainees
  • Als kick-off voor een teambuilding van NSI

Programma:
Afhankelijk van de keuze van de opdrachtgever wordt met de teams een actieve dag ingevuld waarbij men een 8-tal objecten als teamproef ondergaat; deze proeven vragen afwisselend creativiteit, planningsvaardigheid, empathie en samenwerkingsbereidheid van de deelnemers.
Gedurende de dag wordt, indien gewenst, bij voortduring van teamsamenstelling gewisseld teneinde een maximale integratie te bewerkstelligen.
De combinatie met een fit check behoort tot de mogelijkheden, zie hiervoor Top Fit Management.

Methode:
De oefeningen zijn zeer verschillend van opbouw, van uitdagend tot probleem stellend of combinaties daarvan. Alle oefeningen hebben evaluatiethema’s die aansluiten bij de actuele (wenselijke/toekomstige) werksituatie en worden steeds nabesproken door ervaren procesbegeleiders.
Het is mogelijk de deelnemers te betrekken bij de voorbereidingen van deze training.

Duur:
In Nederland 1 dag. In het buitenland wordt dit meestal voorafgegaan door minimaal een overnachting.
Deelname:
In-company. Aantal deelnemers tot 250.

aanvragen