Doel:

Zicht krijgen op de effecten van het eigen gedrag in samenwerking met anderen. Inzicht verschaffen in de verschillende leiderschapsstijlen, afgestemd op de individuele gedragingen en kernkwaliteiten van de teamleden. Inzichten die moeten resulteren in praktische aanbevelingen voor de eigen werkplek en persoonlijke situatie. Formuleren en vormgeven van individuele ontwikkel- en leerthema’s.

Competenties:

 • Zelfontwikkeling
 • Delegeren
 • Assertiviteit
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid
 • Discipline
 • Vasthoudendheid

 • Luisteren
 • Overtuigingskracht
 • Inlevingsvermogen
 • Coaching
 • Initiatief
 • Stressbestendigheid

 • Groepsgericht leidinggeven
 • Resultaatgerichtheid
 • (Organisatie)sensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Flexibel gedrag
 • Voortgangsbewaking

Doelgroep:

Medewerkers (midden- en hoger kader), die enkele jaren binnen de organisatie werkzaam zijn.

Kwaliteit van de training Effectief Leiderschap:

In de training wordt gewerkt vanuit de teamrolanalyse van Belbin (Interplace).

Door middel van bedrijfssimulaties worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met de effecten van hun leiderschapsstijl in wisselende situaties. Er wordt een effectiviteitanalyse gemaakt binnen deze verschillende situaties. Aan de hand van de individuele- en groepsfeedback zal iedere deelnemer zijn eigen leiderschapsstijl kunnen reflecteren.

Functieanalyse:

Een functieanalyse maakt deel uit van de individuele feedback die de deelnemer van de trainer ontvangt. Vereist is hierbij de input van de personeelsmanager en/of de direct leidinggevende van de deelnemer.

Theoretische ondersteuning d.m.v. de trainingmap.

Transformatie naar de actuele werksituatie in de vorm van een individueel actieplan.

Effectiviteitmeting/voortgang na 3 maanden van de realisatie van de beoogde individuele aanpak.

Duur:

1 module van 12 dagdelen + 2 dagdelen follow-up.

Deelname:

Minimum aantal deelnemers: 6

Bijzonderheden:

Er vindt een intakegesprek plaats tussen deelnemer en trainer. De deelnemer maakt vooraf enkele analyses. De Effectief Leiderschap training vindt plaats in Duitsland. Outdoor simulatie is een essentieel onderdeel van het traject.

Administratie en rapportage:

Binnen 5 werkdagen na afloop van de training wordt een geparafeerde presentielijst en de door de deelnemers ingevulde evaluatieformulieren ingeleverd bij de opdrachtgever.

Bekijk onze folder.

Effectief Leiderschap

Andere trainingen van Nijssen Spoorenberg:

Teamontwikkeling >>
Groot samenwerken >>
Project leiderschap >>
Top Fit Management >>