“De reis is voor ons even belangrijk als de bestemming.”

Teamontwikkeling

In een meerdaagse management- of teamtraining het eigen team en de individuele gedragsstijl afstemmen op succesvolle samenwerking.
Als hulpmiddel wordt gebruik gemaakt van diverse outdoor-oefeningen.

Lees meer >>

Effectief leiderschap

Zicht krijgen op de effecten van het eigen gedrag in samenwerking met anderen. Inzicht verschaffen in de verschillende leiderschapsstijlen, afgestemd op de individuele gedragingen en kernkwaliteiten van de teamleden.

Lees meer >>

Groot samenwerken

In een eendaagse training de deelnemers de meerwaarde van effectief teamwerk laten ervaren. Het verhogen en/of verbeteren van de samenwerkingsbereidheid van een of meerdere teams.

Lees meer >>

Projectleiderschap

Het kunnen aansturen en managen van een groot project door over kennis en vaardigheden te beschikken welke vereist zijn binnen verschillende aspecten van projectmanagement.

Lees meer >> 

TopFit Management

Deelnemers helpen hun fysieke en mentale prestatievermogen te optimaliseren. Het verbeteren van de pro-actieve aanpak voor het creëren van balans in de eigen
(werk-)omgeving, zodat men zich steeds beter bewust wordt van de oorzaken en gevolgen van stress en hoe deze te hanteren.

Lees meer >>